Юні винахідники

Дата заснування: грудень 2003 року

Вік вихованців: 5 – 21 років

Короткий опис гуртка:

Робота гуртка спрямована на ознайомлення вихованців  із різноманітним світом науки та техніки, формуванню готовності до самостійної конструкторської та винахідницької діяльності; забезпечення набуття вихованцями техніко-технологічних знань, конструкторських умінь і навичок, оволодіння учнями досягнень сучасної техніки та технологій, теорією та практикою вирішення винахідницьких задач, проведення експериментальної роботи та захисту проектів; виховання культури праці, працелюбності, наполегливості у досягненні мети, вміння працювати в колективі; відповідальності за результат власної діяльності.

НОВИНИ ГУРТКА