ПТМ + комп’ютер

Дата заснування: грудень 2003 року

Вік вихованців: 5 – 21 років

Короткий опис гуртка:

Це гурток, що   відповідає сучасним освітнім вимогам і дозволяє гуртківцям отримати найпростіші уявлення про інноваційні технології, навички користування комп’ютером та оргтехнікою, уміння застосовувати  графічні редактори при виготовленні геометричних розгорток. Сучасні  комп’ютерні технології гармонійно пов’язано із початковим технічним моделюванням. Поряд із набуттям досвіду власної творчої діяльності, вмінь та навичок,  розвитку конструкторських здібностей, просторового й логічного мислення, уяви, фантазії, використовуються комп’ютерні технології, які допомагають засвоїти вивчений матеріал.

НОВИНИ ГУРТКА