Навчальні програми

Комп’ютер + англійська мова

external

Мета|Завдання|Зміст

Метою та основним змістом роботи гуртка «Комп’ютер + англійська мова» є: формування теоретичних та практичних навичок роботи з персональним комп’ютером, розвиток вміння використовувати ці навички у подальшому житті; уміння працювати з текстовими редакторами, графічними програмами, різними операційними системами; вивчення англійської мови за комп’ютерними програмами, користування різними програмами для вивчення іноземної мови; в процесі вивчення англійської мови  розвивати монологічне, діалогічне мовлення, розвивати комунікативні можливості дітей; розвивати пам’ять, увагу, наполе-гливість; виховувати національну свідомість, інтерес до вивчення іноземних мов.

Програма гуртка першого року навчання розрахована для дітей 3-5 класів. Діти вчаться працювати за комп’ютером і по комп’ютерних програмах вивчають англійську мову. Учні прослуховують лексику по певній темі, мають можливість навчитись правильно вимовляти ці слова. На заняттях гуртка діти вчаться читати, розвивають монологічне та діалогічне мовлення. Граючи в ігри на англійській мові, вивчаючи вірші, співаючи пісні діти розвивають свої комунікативні можливості.

Початкове технічне моделювання+комп’ютер

external

Мета|Завдання|Зміст

Мета даного курсу – формування в учнів знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у процесі навчально-пізнавальної діяльності в поєднанні початкового технічного моделювання та конструювання з елементами комп’ютерної графіки.

На заняттях вихованці отримують перші відомості про комп’ютер, вчаться поєднувати та використовувати комп’ютерні програми в процесі теоретичних та практичних занять з початкового технічного моделювання. У них розширюються та поглиблюються знання, уявлення про технічну естетику, добре засвоюються знання з креслення (особливо з ознайомленням ліній креслення), геометричних фігур, об’ємних фігур.

Формування в учнів початкових класів відповідних навичок здійснюється шляхом опанування теоретичним матеріалом і виконанням практичних робіт з використанням різних форм і методів роботи , особливо через гру.

Програма гуртка «Початкового технічного моделювання + комп’ютер» розрахована на роботу з учнями молодшого шкільного віку (6-10 років). Програма передбачає навчання дітей в групах початкового та основного рівнів протягом 3 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: початковий рівень — 1-й рік — 144 год., 2-й — 216 год. (відповідно 4 та 6 год. на тиждень); основний рівень — 216 год. (6 год. на тиждень). Мета «Початкового технічного моделювання + комп’ютер» — розвиток творчих здібностей, пізнавальної та розумової активності дитини через залучення її до технічної творчості з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій.

Фотовідеостудія

external

Мета|Завдання|Зміст

Метою програми є формування засобами фото-, кіномистецтва компетентної, цілеспрямованої та духовної особистості. Особистості, яка має своє бачення життя, свою думку і гідно відстоює її у своїй творчості.

Завданням програми є не тільки навчити дітей раціонально та правильно працювати із цифровою фото-відеоапаратурою, а й розвивати продуманий творчий підхід до побудови композиції фотокадру, до написання сценаріїв відеофільмів.  На заняттях гуртка розвивається творча уява дітей, фантазія, уважність, наполегливість, охайність та старанність. Велика увага приділяється національно-патріотичному, естетичному вихованню, проводиться робота з гуртківцями  по збереженню довкілля. Висвітлення актуальних проблем сьогодення викликає у вихованців студії інтерес до фото- та кіномистецтва.

Програма розрахована на учнів 5-8 класів. Учні першого року навчання знайомляться із основами фотографії; найпоширенішою, доступною для учнів фото-відеоапаратурою і обладнанням; основними етапами фотопроцесу та створення фільму. Багато годин виділяється  для практичного фотографування та відеозйомці.

Програма другого року навчання розрахована на учнів 7-11 класів. Вона враховує рівень засвоєння матеріалу першого року навчання, нахили та зацікавленість гуртківців окремими напрямами фотографування та відеозйомок. Гуртківці поглиблено вивчають будову сучасної цифрової фото -, відеоапаратури. Також впроваджується вивчення основ професійної цифрової фотографії: наукової, рекламної, художньої, репортерської.

Художня обробка каменю

external

Мета|Завдання|Зміст

Мета даного курсу – формування в учнів знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у процесі навчально-пізнавальної діяльності в поєднанні початкового технічного моделювання та конструювання з елементами комп’ютерної графіки.

На заняттях вихованці отримують перші відомості про комп’ютер, вчаться поєднувати та використовувати комп’ютерні програми в процесі теоретичних та практичних занять з початкового технічного моделювання. У них розширюються та поглиблюються знання, уявлення про технічну естетику, добре засвоюються знання з креслення (особливо з ознайомленням ліній креслення), геометричних фігур, об’ємних фігур.

Формування в учнів початкових класів відповідних навичок здійснюється шляхом опанування теоретичним матеріалом і виконанням практичних робіт з використанням різних форм і методів роботи , особливо через гру.

Програма гуртка «Початкового технічного моделювання + комп’ютер» розрахована на роботу з учнями молодшого шкільного віку (6-10 років). Програма передбачає навчання дітей в групах початкового та основного рівнів протягом 3 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: початковий рівень — 1-й рік — 144 год., 2-й — 216 год. (відповідно 4 та 6 год. на тиждень); основний рівень — 216 год. (6 год. на тиждень). Мета «Початкового технічного моделювання + комп’ютер» — розвиток творчих здібностей, пізнавальної та розумової активності дитини через залучення її до технічної творчості з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій.

-------------------------------------------

external

Мета|Завдання|Зміст

Мета даного курсу – формування в учнів знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у процесі навчально-пізнавальної діяльності в поєднанні початкового технічного моделювання та конструювання з елементами комп’ютерної графіки.

На заняттях вихованці отримують перші відомості про комп’ютер, вчаться поєднувати та використовувати комп’ютерні програми в процесі теоретичних та практичних занять з початкового технічного моделювання. У них розширюються та поглиблюються знання, уявлення про технічну естетику, добре засвоюються знання з креслення (особливо з ознайомленням ліній креслення), геометричних фігур, об’ємних фігур.

Формування в учнів початкових класів відповідних навичок здійснюється шляхом опанування теоретичним матеріалом і виконанням практичних робіт з використанням різних форм і методів роботи , особливо через гру.

Програма гуртка «Початкового технічного моделювання + комп’ютер» розрахована на роботу з учнями молодшого шкільного віку (6-10 років). Програма передбачає навчання дітей в групах початкового та основного рівнів протягом 3 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: початковий рівень — 1-й рік — 144 год., 2-й — 216 год. (відповідно 4 та 6 год. на тиждень); основний рівень — 216 год. (6 год. на тиждень). Мета «Початкового технічного моделювання + комп’ютер» — розвиток творчих здібностей, пізнавальної та розумової активності дитини через залучення її до технічної творчості з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій.

-------------------------------------------

external

Мета|Завдання|Зміст

Метою програми є формування засобами фото-, кіномистецтва компетентної, цілеспрямованої та духовної особистості. Особистості, яка має своє бачення життя, свою думку і гідно відстоює її у своїй творчості.

Завданням програми є не тільки навчити дітей раціонально та правильно працювати із цифровою фото-відеоапаратурою, а й розвивати продуманий творчий підхід до побудови композиції фотокадру, до написання сценаріїв відеофільмів.  На заняттях гуртка розвивається творча уява дітей, фантазія, уважність, наполегливість, охайність та старанність. Велика увага приділяється національно-патріотичному, естетичному вихованню, проводиться робота з гуртківцями  по збереженню довкілля. Висвітлення актуальних проблем сьогодення викликає у вихованців студії інтерес до фото- та кіномистецтва.

Програма розрахована на учнів 5-8 класів. Учні першого року навчання знайомляться із основами фотографії; найпоширенішою, доступною для учнів фото-відеоапаратурою і обладнанням; основними етапами фотопроцесу та створення фільму. Багато годин виділяється  для практичного фотографування та відеозйомці.

Програма другого року навчання розрахована на учнів 7-11 класів. Вона враховує рівень засвоєння матеріалу першого року навчання, нахили та зацікавленість гуртківців окремими напрямами фотографування та відеозйомок. Гуртківці поглиблено вивчають будову сучасної цифрової фото -, відеоапаратури. Також впроваджується вивчення основ професійної цифрової фотографії: наукової, рекламної, художньої, репортерської.